بخشش  

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

نقل است كه مردى خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسید و عرض كرد: پسر عمویت ، بسیار به شما ناسزا گفت و هر چه در توان داشت دریغ نكرد، حضرت كنیز خود را فرمود كه: آب وضو برایش حاضر كند پس وضو گرفت و داخل نماز شد.
راوى گفت: من در دلم گفتم كه حضرت او را نفرین خواهد كرد ، پس حضرت دو ركعت نماز گذاشت و گفت: اى پروردگار من! این حقّ من بود ، او را بخشیدم، بخشش و بزرگواری تو از من بیشتر است، پس او را ببخش و به خاطر كارش او را كیفر نده . 
منبع:
منتهى الآمال
جلد ‏2،
صفحه:127


خداوند به حضرت موسى خطاب فرمود: موسى من سه كار نسبت به تو مى‏كنم تو نیز در مقابل، سه عمل انجام ده.عرضه داشت: آنها چیست؟ فرمود: ...
دوم :  من عذر و توبه‏ى ترا مى‏پذیرم هر چند نافرمانى بسیار كرده باشى، تو نیز عذر جفاكاران را بپذیر
 منبع :
تحریر المواعظ العددیة
صفحه   227
قرآن برای بخشیدن دیگران آیه ای دارد ؛ كه بسیار بسیار مهم است
وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم        
عفو كنید و ببخشید؛ آیا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد   (  سوره نور آیه 22 )
پس اگر می خواهیم خدا ما را ببخشد باید از دیگران درگذریم


موضوع :
سیره اهل بیت ,